O nas

 

Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach oraz Teatr w Teremiskach są nieformalnymi społecznymi instytucjami kultury prowadzonymi przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia. Uniwersytet Powszechny – jego ideę i program - stworzył zespół: Danuta Kuroń , Jacek Kuroń oraz Katarzyna i Paweł Winiarscy. Ci ostatni w 2002 roku przenieśli się z Warszawy do Teremisek, gdzie od tamtej pory mieszkają i prowadzą Uniwersytet. Jacek Kuroń był pierwszym rektorem UP, po jego śmierci funkcji tej podjął się profesor Zygmunt Bauman. Programowo Uniwersytet jest placówką nieformalną, konstruującą swój program w odpowiedzi na potrzeby adresatów i miejsca.

Przez pierwsze pięć lat działania (2002-2007) misją Uniwersytetu było przełamanie barier w dostępie do kultury i edukacji, jakie piętrzyły się przed młodzieżą pochodzącą ze wsi, a adresowany był do młodych ludzi z całej Polski, którzy w sposób całkowicie niezależny od swoich talentów czy pracowitości byli skazani na marginalizację tylko dlatego, że urodzili się w rodzinach, które doświadczały negatywnych skutków reform lat 90. Był to dziewięciomiesięczny program stacjonarnych studiów – grupa około 20 młodych wykładowców stworzyła na jego potrzeby autorskie programy a ponad 100 wybitnych postaci przygotowało wykłady specjalnie dla naszych studentów. Tworząc tamten program w kontakcie ze studentami nawiązaliśmy do tradycji Uniwersytetów Ludowych i polskiej oświaty niezależnej. Pierwszy program Fundacja musiała zamknąć, mimo że wyszło z niego około 100 młodych fantastycznych ludzi, którzy pokonali bariery stojące na drodze ich życia, a często również efektywnie pomogli swoim rodzinom, dziś są samodzielnymi ludźmi, wielu z nich skończyło dobre studia z bardzo dobrymi wynikami, niektórzy piszą doktoraty. Chociaż wspólnie odkryliśmy metodę, która skutecznie przełamuje bariery blokujące rozwój wielu młodych osób w naszym kraju, trzeba otwarcie powiedzieć, w Polsce nie istniej system, który umożliwiłby stabilne finansowanie – a więc funkcjonowanie programów taki jak ten.

Od czasu tamtego programu Polska bardzo się zmieniła, ale problemy z rozwojem poszczególnych regionów w Polsce wciąż pozostały nierozwiązane. Między innymi problem rozwoju regionu Puszczy Białowieskiej. Od 2008 roku, nadal kierując się ideami głoszonymi i praktykowanymi przez Jacka Kuronia, skupiliśmy się na działaniu na obszarze, na którym mieści się Uniwersytet a więc przede wszystkim w gminie Białowieża oraz w powiecie hajnowskim. Istniejący w prywatnej drewnianej stodole Kasi i Pawła Winiarskich Teatr stał się ważnym punktem na mapie kulturalnej województwa, a organizowane co roku Spotkania Teatralne w Teremiskach znaczącym wydarzeniem. Pracujemy z różnymi grupami dzieci, młodzieży (Białowieża Czyta Dzieciom, Muzyka w przedszkolu, Warsztaty bębniarskieTańcząca Linia, Warsztat animatora kultury, Festiwal Filmowy i inne) oraz dorosłych (Opowieści Teremiszczańskie, program Teatru, program dla więźniów i inne), stworzyliśmy wirtualne Muzeum Teremiszczańskie a od 2012 wspólnie z Collegium Civitas prowadzimy Białowieską Pracownię Społeczną (badaliśmy kapitał kulturowy w gminie Białowieża). Staramy się tworzyć stałe programy edukacyjne, kulturalne i związane z dziedzictwem regionu, a także budować porozumienie wszystkich na rzecz rozwoju gminy, dzięki którym mieszkańcy gminy Białowieża, a zwłaszcza młodzi ludzie będą mogli stać się twórczymi uczestnikami współczesnego świata i wprowadzą Białowieżę na drogę rozwoju opartego na wartościach swojego dziedzictwa naturalnego i kulturowego a jednocześnie nowoczesnego i nowatorskiego. Uważamy, że ze względu na swoje położenie i dzieje Białowieża ma szansę stać się kulturotwórczym centrum ważnym nie tylko dla swojego najbliższego otoczenia, ale całego województwa, wytyczając kierunki rozwoju małych społeczności w całej Polsce. Z tego przekonania wyrasta stworzony przez nas w 2010 roku projekt powołania w Białowieży w budynku dawnej drewnianej szkoły Przestrzeni kultury pod nazwą „Stara Szkoła”. Z racji terenu, na którym pracujemy, ważną grupą odniesienia są dla nas podlascy Białorusini, z którymi budujemy wspólne programu edukacyjne dla dzieci. W latach 2009-2010 prowadziliśmy Szkołę Działania dla młodzieży studenckiej z calej Polski

Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia jest organizacją społeczną: programy realizujemy z pieniędzy pozyskiwanych z dotacji, ale Zarząd Fundacji pracuje społecznie, nie wynajmujemy biura, nie zatrudniamy pracowników biurowych ani personelu, wszystkie działania prowadzimy trzy osobowym zespołem. przy wsparciu zaprzyjaźnionych z nami osób i organizacji. Pełne długofalowe działania, gwarantujące przełamanie rzeczywistych barier, wymagają jednak środków, których nie da się pozyskać w konkursach grantowych - na utrzymanie budynku Uniwersytetu (ogrzewanie, prąd, wywóz nieczystości, pranie pościeli) oraz wynagrodzenia dwóch animatorów będących równocześnie autorami zarówno całości programu jak i poszczególnych jego części. Niepewność w pozyskiwaniu środków zaburza też regularność działań – w wyniku nie otrzymania jakiejś dotacji długofalowe programy muszą być przerywane. Dlatego Fundacja, poza zbieraniem 1 procentu podatku, buduje, przy wsparciu profesury sieć Mecenasów Społecznych, których regularne wpłaty, w większym niż dotychczas wymiarze dałyby szansę na bezpieczne realizowanie programu.

Kliknij, żeby przejść do danych Fundacji

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 30 gości