Apel Profesorów


Andrzeja Friszke (Instytut Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Collegium Civitas)

Lucyny Gebert (Katedra Lingwistyki Słowiańskiej Uniwersytet „La Sapienza” w Rzymie)

 Bronisława Geremka

 (Katedra Cywilizacji Europejskiej Kolegium Europejskiego – Natolin)

 

Tadeusza Kowalika (Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk)

Piotra Laskowskiego (Uniwersytet Jagielloński)

Marty Petrusewicz (Departament Historii City University of New York)

Tadeusza Pilcha (Katedra Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego)

Magdaleny Środy (Instytut Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego)

Joanny Tokarskiej-Bakir (Katedra Badań nad Tradycją i Zmianą Społeczną, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego)

Barbary Weigl (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej)

Anny Wolff-Powęskiej (Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

oraz

Zygmunta Baumana, rektora Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach


Szanowni Koledzy, drodzy Przyjaciele, Znani i Nieznani,

Piszemy ten list w podwójnej roli - nauczycieli akademickich polskich i zagranicznych uniwersytetów oraz wykładowców Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach. Piszemy w nadziei, że razem stworzymy szeroką sieć poparcia i współpracy z Fundacją Edukacyjną Jacka Kuronia i prowadzonym przez nią Uniwersytetem w Teremiskach, uczelnią ważną i bliską nam z wielu powodów.

Uniwersytet Powszechny im. Jana Józefa Lipskiego jest nieformalną uczelnią, na której najmłodsi wychowankowie i spadkobiercy idei Jacka Kuronia starają się wdrożyć w życie jego ostatnie marzenie o tworzeniu ruchu społecznego na rzecz powszechnej edukacji. Jacek Kuroń uważał prawo do edukacji za podstawowe prawo człowieka, które nabrało szczególnej wagi w epoce informatyzacji. Rewolucja edukacyjna, o której pisał, miała wyniknąć właśnie ze społecznego działania na rzecz oświaty niezależnej i powszechnej, gdzie uczestnictwo w ruchu oświatowym było nieodłączną częścią tej rewolucji.

Uniwersytet w Teremiskach nawiązując do tradycji oświaty ludowej, kieruje się ideami głoszonymi i praktykowanymi przez Jacka Kuronia. Szczególnie istotne jest, że uczelnia ta gromadzi między innymi młodzież, która bez pomocy programów społecznych nie ma dostępu do edukacji wysokiej jakości i kultury. Uniwersytet w Teremiskach nie tylko daje swym studentom szanse na kształcenie i uczestnictwo w kulturze, ale pomaga im stać się działaczami lokalnymi, animatorami, którzy oświatowy ruch społeczny będą tworzyć.

Uniwersytet w Teremiskach jest ważny, dla nich i dla nas. Jego funkcjonowanie – jak każdej instytucji oświatowej – wymaga stabilności finansowej. Dlatego apelujemy o pomoc w tworzeniu sieci Społecznych Mecenasów. Jeśli uda się nam dotrzeć do dużej liczby osób, to wystarczą 20 – 50 złotowe, comiesięczne składki. Tak gromadzony fundusz sprawi, że Uniwersytet w Teremiskach stanie się prawdziwie społeczny.

Osoby, które zechcą zostać Mecenasami Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach prosimy o comiesięczną składkę, najlepiej w formie bankowego zlecenia stałego.

Wpłaty prosimy przelewać na konto Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia:

DnB NORD 48 1370 1037 0000 1701 4126 5600 z dopiskiem: Mecenat Społeczny

 

Pobierz Apel Profesorów w formacie pdf

 

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 28 gości