Oleń po boru chodit

 
Image
Korowód przez Teremiski. Fot. Helena Zieniuk
Drugi dzień festiwalu żniwnego
Oleń po boru chodit, który odbył się w Teremiskach 31 lipca rozpoczął korowód przez wieś. Na jego czele kroczył mężczyzna ze snopem owsa przypominając w ten sposób poleski zwyczaj żniwny: pierwszy snop zboża odkładano i starannie przechowywany do Bożego Narodzenia, kiedy stawiano go w izbie w świętym kącie na długo przed upowszechnieniem się choinki. Ziarna ze snopu były przechowywane aż do święta Zaśnięcia Najświętszej Maryji
 
Image
Ilinskaja Piatnica z Rygi. Fot. P.Winiarski
Kolorowy korowód czterdziestu osób w strojach ludowych ze śpiewem przeszedł przez wieś od Uniwersytetu do Teatru w stodole. Tam występowały kolejne zespoły: urzekająca dziecięco-młodzieżowa
Ilińskaja Piatnica z Rygi pod kierunkiem Siergieja Olenkina prezentowała tradycyjne pieśni Rosjan z Łotwy, a na zakończenie sam Siergiej Olenkin z dwiema uczennicami klasy mistrzowskiej dał popis pięknych wielogłosowych pieśni, w tym jednej z tradycji staroobrzędowców. Żywiołowość i humor wprowadzili najstarsi wykonawcy – kobiety z zespołu Żurawuszka ze Sporowa (Polesie), a grupa dziecięca Żauruszki z tej samej miejscowości, wykonała kilka tańców białoruskich oraz zagrała na drewnianych łyżkach. Na koniec zaśpiewali wspólnie członkowie poszczególnych zespołów z Białorusi, Łotwy, Polski (Żemerwa ze Studziwód) oraz Węgier. Przewodnikiem po tradycji żniwnej w czasie koncertu był Doroteusz Fionik, organizator festiwalu, który wziął też udział w wykonaniu wielu utworów.
Wydarzenie było częścią VI Podlasko-poleskich spotkań żniwnych Oleń po boru chodit organizowanych przez Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Dzień teremiszczański współfinansowała Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia.
b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 8 gości