Rozliczenie Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia za 2013

Podsumowanie działania Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia w roku 2013 zaczynamy od podziękowań:

Dziękujemy naszym Mecenasom Społecznym za darowizny wpłacane na konto Fundacji co miesiąc, kilka razy w roku bądź raz na rok. Bez Was nasza organizacja czyli Fundacja Edukacyjna Jacka Kuronia by nie istniała. Nie mielibyśmy pieniędzy na opłacenie firmy prowadzącej księgowość i koszty eksploatacji domu, w którym mieści się Uniwersytet w Teremiskach, nie mielibyśmy pieniędzy na goszczenie w Uniwersytecie ludzi i zespołów, których obecność jest kluczowa ze względu na prowadzony przez nas program.

Dziękujemy wszystkim, którzy przesłali 1 procent swojego podatku dochodowego na konto naszej Fundacji. Bez Was nie mielibyśmy własnego wkładu finansowego do programów prowadzonych ze środków publicznych, w naszym wypadku głównie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dziękujemy pracownikom Banku Pekao SA, którzy przekazali nam swoje pieniądze w ramach programu „Dary do pary”. To była właśnie ta kwota, która była nam potrzebna aby na koniec roku wyjść na zero.

Dziękujemy Krytyce Politycznej za stałe wzbogacanie biblioteki Uniwersytetu w Teremiskach. Ewie Świerżewskiej z Fundacji Dziecko i Kultura dziękujemy za przekazywanie nam książek z akcji Dzielę się Książkami a Krzysztofowi Domke za ich regularne kupowanie. Jedne i drugie zasilają biblioteki przedszkola i szkoły w Białowieży i służą prowadzonemu przez nas programowi Białowieża Czyta Dzieciom.

Dziękujemy firmie TERMATEX z Suchedniowa za naprawę przeciekającego dachu budynku Uniwersytetu w Teremiskach.

Serdecznie dziękujemy też wszystkim partnerom za współpracę i życzliwość, przede wszystkim Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu w Białowieży, Białowieskiemu Ośrodkowi Kultury i Instytutowi Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz Urzędowi Gminy Białowieża i Collegium Civitas. Szczególne podziękowania należą się też wszystim, którzy społecznie zaangażowali się w realizację prowadzonych przez nas programów - lektorom programu Białowieża Czyta Dzieciom, artystom, gościom i wolontariuszom.


Poniżej publikujemy przewodnik po rozliczeniu finansowym, do szczegółowych rozliczeń oraz opisów merytorycznych prowadzą linki.

W 2013 roku dysponowaliśmy kwotą 174 869,72 zł, z czego wpływy stanowiły 168 572,70 zł a 6 297,02 zł to pozostałość z roku ubiegłego.

Na cele statutowe Fundacji otrzymaliśmy 64 840,65 zł, w tym:
32 383,76 zł od 38 Mecenasów Społecznych i Darczyńców,
30 508,87 zł z odpisu 1 % od podatku dochodowego dla OPP,
1 948,40 zł z akcji Pracowników Banku Pekao SA „Dary do pary”.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku wynosiła 100 731,67 zł z czego:
na program „Edukacja kulturalna w Puszczy Białowieskiej” – 39 581,67,
na program „Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej” – 38 134,00 zł,
na program „Białowieża słucha Lutosławskiego” prowadzony w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca – 23 016,00 zł.
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji „Sezonu teatralnego w Puszczy Białowieskiej” wynosiła 3 000,00 zł.

Pieniądze pochodzące z odpisu 1% przeznaczyliśmy na dofinansowanie:
programu „Edukacji kulturalnej w Puszczy Białowieskiej” – 11 087,04 zł
programu „Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej” – 9 120,80 zł
programu „Białowieża słucha Lutosławskiego” – 6 336,29 zł.

Pieniądze wpłacane na cele statutowe przez Mecenasów i Darczyńców przeznaczyliśmy na:
14 186,84 zł – koszty administracyjne (usługi księgowo-kadrowe, bankowe, pocztowe, opłaty urzędowe, internet i telefony),
11 791,21 zł – koszty utrzymania i eksploatacji Uniwersytetu w Teremiskach,
2 259,77 zł – koszty podróży i transportu,
9 140,66 – wynagrodzenia animatora, redaktora, tłumacza, prowadzących warsztaty,
4 198,91 zł – koszty programowe (internet w Teremiskach, zakup książek, druk plakatów teatralnych, materiały potrzebne na zajęcia warsztatowe).

Zobacz:

Rozliczenie wpływów i wydatków 2013

Szczegółowy spis wydatków 2013

Raz jeszcze wszystkim naszym Mecenasom, Darczyńcom, Przyjaciołom, Partnerom i Wolontariuszom dziękujemy za okazane wsparcie.

Danuta Kuroń
Katarzyna Winiarska i Paweł Winiarski
Katarzyna Górniak

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 78 gości