Badania językoznawcze

Od 28 czerwca do 5 lipca 2013 gościliśmy studentów z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku, którzy prowadzili badania socjolingwistyczne i dialektologiczne tutejszych gwar wschodniosłowiańskich.  Badania pod hasłem Gwary wschodniosłowiańskie na Podlasiu. Teraźniejszość i przeszłość współorganizowała Fundacja Slawistyczna, a patronat naukowy objął Instytut Slawistyki PAN. Grupą studentów kierowali doświadczeni badacze terenowi dr Ewa Golachowska z Instytutu Slawistyki PAN, dr Julia Górska z Uniwersytetu Pedagogicznego w Mińsku, dr Olga Huszczewa z Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego i dr Mirosław Jankowiak z Instytutu Slawistyki PAN. Głównym zadaniem, które postawili sobie młodzi badacze, było sprawdzenie czy słownictwo zapisane przed laty w Atlasie Gwar Wschodniosłowiańskich Białostocczyzny przetrwało, czy uległo zmianom pod wpływem polszczyzny. Ze względu na obszerność materiału językowego zebranego na potrzeby Atlasu nie można było uwzględnić całego zawartego tam słownictwa. Pod uwagę wzięto działy zawierające leksykę dotyczącą obróbki lnu i tkactwa, zawodów i życia społecznego  oraz cech osobowych.
Drugim równie ważnym celem było ustalenie współczesnego zakresu funkcjonowania gwar wschodniosłowiańskich, sfer, w których funkcjonują równolegle z polszczyzną oraz takich, z których została już wyparte. Studenci pytali również o stosunek użytkowników zarówno do rodzimej gwary, jak i do polszczyzny.
 Badaniami objęto Teremiski, Narewkę, Białowieżę, Stare Masiewo, Pogorzelce, Budy i Olchówkę.

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości