"Opowieści Teremiszczańskie" na Zero Budget Festiwal

 
Image
Przygotowania do spektaklu. Fot. P. Winiarski
30 października 2009 roku, publiczność zgromadzona w sali Apocalypsis w Instytucie Grotowskiego we Wrocławiu, miała okazję zobaczyć spektakl
Opowieści Teremiszczańskie. Przedstawienie w wykonaniu twórców naszego Uniwersytetu, wystawione w ramach Zero Budget Festiwal, wywołało aplauz zgromadzonych na sali widzów, a mająca po nim miejsce żywa dyskusja pokazała, że inicjatywy Uniwersytetu Powszechnego w Teremiskach mają sens i są potrzebne.

Wrocławski występ był jednocześnie pierwszą prezentacją Opowieści Teremiszczańskich poza Teatrem w Stodole. Zespół teatralny UP udał się do Wrocławia na zaproszenie Thomasa Richardsa, dyrektora Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards mieszczącego się we włoskiej Pontederze. Kontynuator myśli teatralnej Grotowskiego miał okazję widzieć „Opowieści…” podczas wrześniowego pobytu w Teremiskach.

Po spektaklu, który nagrodzono długimi i gromkimi brawami, odbyła się prezentacja Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego. Zgromadzona na sali publiczność wysłuchała historii powstania UP oraz dowiedziała się o towarzyszących mu celach, ideach i założeniach. Z kolei rozmowa na temat spektaklu stała się wstępem do dyskusji o potrzebie dawania szansy na czynny udział w kulturze członkom niewielkich społeczności.

Twórczyni Uniwersytetu, Danuta Kuroń, przybliżyła, w dużej części zagranicznym, gościom społeczno-historyczny kontekst działania UP. Podkreśliła także wagę teatru, muzyki i literatury na najwyższym poziomie w rozwoju i wychowaniu młodych ludzi.

Szczególnie zainteresowani działalnością Uniwersytetu Powszechnego oraz Teatru w Stodole byli obecni na widowni młodzi aktorzy z Pontedery, którzy wzięli aktywny udział w dyskusji. Pozytywnie zaskoczył ich fakt, że Teatr i Uniwersytet wychodzą do ludzi w pełnym tego słowa znaczeniu: że mieszkańcy wsi niegdyś w Stodole pracowali, dziś zaś jest ona dla nich obszarem Spotkania – miejscem wspomnień, ożywiania i ocalania historii Teremisek od zapomnienia.

Zainteresowanie wzbudziła także propagowana przez UP a będąca pomysłem Jacka Kuronia idea ruchu społecznego, który posługuje się metodą teatru amatorskiego, w którym dyrektor myje podłogę i sprzedaje bilety, a każdy może zastąpić każdego. Danuta Kuroń podkreśliła, że taka metoda działania  jest świetnym sposobem integrowania społeczeństwa i jednocześnie ogromnym wyzwaniem, bo wymaga ciężkiej pracy zbiorowej, zaś do tej współczesne pokolenie młodych nie jest przyzwyczajone.

Thomas Richards, który zobaczył spektakl już po raz drugi, podzielił się wspomnieniami z przedstawienia w Teremiskach, zwracając szczególną uwagę na dużą rozpiętość wiekową wśród widzów oraz ich niezwykłe zaangażowanie w odbiór sztuki.

Ważnym elementem prezentacji była rozmowa o programie Szkoły Działania, a także o programie Uniwersytetu w latach 2002-2007, który pomagał młodym ludziom ze środowisk wiejskich w przezwyciężaniu problemów wynikłych z transformacji ustrojowej.

Prezentacja UP zakończyła się przedstawieniem aktualnej działalności Uniwersytetu i wskazaniem towarzyszących jej trudności.

Zgromadzeni widzowie otrzymali egzemplarze książki „Opowieści teremiszczańskie” oraz płyty z ilustrującymi działalność UP zdjęciami. A wieść o Teremiskach będzie się rozchodzić dalej - daleko poza granice Podlasia...

 

Tekst: Agnieszka Janiak
 
Zobacz zdjęcia w Galerii
b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 10 gości