Zespół

Prowadzący Uniwersytet:
 

Danuta Kuroń (ur. 1949) - absolwentka Wydziału Nauk Humanistycznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego na kierunku Historia. Animatorka oświaty. Wychowała się na warszawskim Żoliborzu, maturę zdała w Liceum Sióstr Niepokalanek w Szymanowie. W latach 70. związana ze środowiskiem lubelskich „Spotkań”. Po strajkach sierpniowych w 80. roku współorganizowała wydawanie Biuletynu Informacyjnego NSZZ „Solidarność” w Regionie Środkowo-Wschodnim, a po rejestracji NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” organizowała prasę, wydawnictwo i wszechnicę wiejską oraz sieć bibliotek dla rolniczych struktur związkowych. W tym czasie powstał program uniwersytetu ludowego. W stanie wojennym i do 1989 roku współorganizowała podziemne, a od 86 roku jawne struktury związkowe, informację oraz kontakt z zachodnimi centralami związkowymi. Jest prezesem Zarządu Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Odpowiada za finanse Uniwersytetu Powszechnego im. Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach i jego rozwój.
 
Katarzyna Winiarska (ur. 1975) - animatorka kultury, absolwentka Instytutu Kultury i Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego ze specjalizacją animacja kultury oraz podyplomowych studiów judaistycznych w Instytucie Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Współautorka projektu i programu Uniwersytetu Powszechnego, którym współkieruje od momentu powstania. W latach 2002 – 2008 wychowawczyni młodzieży w stacjonarnym programie UP, autorka i nauczycielka programu edukacji międzykulturowej „Oikoumene”, współtwórczyni spektaklu „Opowieści Teremiszczańskie” oraz Muzeum Teremiszczańskiego, redaktorka książki „Opowieści Teremiszczańskie”. Twórczyni programu Teatru w Stodole w Teremiskach i koordynatorka wszystkich wydarzeń, animatorka  programów edukacyjnych w przedszkolu i szkole w Białowieży. Prowadzi też stronę internetową Uniwersytetu.

Paweł Winiarski (ur.1973) – animator kultury, socjolog, absolwent Collegium Civitas w Warszawie; doktorant w Instytucie Studiów Politycznych PAN, współtwórca  Białowieskiej Pracowni Społecznej, współprowadzonej przez Fundację Edukacyjną Jacka Kuronia i Collegium Civitas. Współautor projektu i programu Uniwersytetu Powszechnego, którym kieruje od momentu powstania; współtwórca Teatru w Stodole w Teremiskach, współautor spektaklu „Opowieści Teremiszczańskie” i książki „Opowieści Teremiszczańskie” oraz Muzeum Teremiszczańskiego. Realizuje działania animacji kultury w gminie Białowieża jako ich współtwórca i animator oraz prowadzi badania społeczne na tym terenie; licencjonowany przewodnik po Puszczy Białowieskiej.

 

Stali współpracownicy:

Katarzyna Górniak (ur. 1973) - socjolog, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Międzywydziałowych Środowiskowych Studiów Doktoranckich UW. Od 1999 nauczyciel akademicki, pracuje w Kolegium Nauk Społecznych i Administracji Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu animacji działań społecznych, funkcjonowania organizacji społecznych, socjologii władzy. Główne zainteresowana naukowe i badawcze koncentrują się wokół zagadnień biedy, rozwoju lokalnego oraz społeczeństwa obywatelskiego. Autorka lub współautorka wielu publikacji. Zajmuje się również ewaluacją pracując jako niezależny ewaluator. Na Uniwersytecie Powszechnym prowadzi zajęcia z Animacji działań lokalnych  oraz „Dziedziczenie czy wybór?”

Elżbieta Rojek (ur. 1970) - aktorka, wokalistka i reżyserka. Wieloletnia wokalistka zespołu Orkiestra Świętego Mikołaja - „zespołu, który wymyślił folk w Polsce”, do 2005 roku jedna z czołowych aktorek Teatru Gardzienice, współzałożycielka Stowarzyszenia Teatralnego Chorea, stypendystka Ministerstwa Kultury. Gra w spektaklach  oraz tworzy własne projekty artystyczne, między innymi, powołany wspólnie z Danielem Birdem projekt Anna Planeta.

Joanna Filarska (ur. 1982) - absolwentka kulturoznawstwa (specjalizacja: filmoznawstwo i wiedza o mediach), trenerka  praw człowieka w zespole edukacyjnym Amnesty International, współorganizatorka I Międzynarodowego Festiwalu Filmów Queer w Łodzi i Lipsku. Na Uniwersytecie Powszechnym w lroku 2007/2008 pełniła rolę animatora sytuacji edukacyjnej i życia codziennego. Prowadziła zajęcia z animacji działań społecznych, przegląd prasy oraz klub filmowy. W roku 2008/2009 pełniła rolę animatora działań Uniwersytetu. Obecnie anmiatorka w domu kultury w Łodzi, wolontariuszka w świetlicy socjoterapeutycznej. 

Dorota Borodaj (ur. 1984) – absolwentka trzyletnich studiów licencjackich na wydziale kulturoznawstwa na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Przedszkola Filmowego Wajdy. W latach 2007-2007 pełniła rolę asystentki na Uniwersytecie Powszechnym im. J.J. Lipskiego w Teremiskach, gdzie prowadziła zajęcia z animacji działań społecznych oraz klub filmowy. W roku 2007/2008 pracowała w Fundacji Edukacyjnej Jacka Kuronia. Obecnie kończy studia magisterskie na wydziale Kulturoznawstwo na Uniwersytecie Warszawskim, pracuje w Towarzystwie Inicjatyw Twórczych "ę".

 

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 63 gości