Sprawozdania

Nasze sprawozdania z osttanich lat można przeczytać na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/
 

 

 

Sprawozdanie za 2015

 

Sprawozdanie za 2014

 

Sprawozdanie za 2013

W 2013 roku dysponowaliśmy kwotą 174 869,72 zł, z czego wpływy stanowiły 168 572,70 zł a 6 297,02 zł to pozostałość z roku ubiegłego.

Na cele statutowe Fundacji otrzymaliśmy 64 840,65 zł, w tym:
32 383,76 zł od 38 Mecenasów Społecznych i Darczyńców,
30 508,87 zł z odpisu 1 % od podatku dochodowego dla OPP,
1 948,40 zł z akcji Pracowników Banku Pekao SA „Dary do pary”.

Dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2013 roku wynosiła 100 731,67 zł z czego:
na program „Edukacja kulturalna w Puszczy Białowieskiej” – 39 581,67,
na program „Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej” – 38 134,00 zł,
na program „Białowieża słucha Lutosławskiego” prowadzony w ramach programu „Lutosławski 2013 – Promesa”, realizowanego przez Instytut Muzyki i Tańca – 23 016,00 zł.
Dotacja Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na dofinansowanie realizacji „Sezonu teatralnego w Puszczy Białowieskiej” wynosiła 3 000,00 zł.

Pieniądze pochodzące z odpisu 1% przeznaczyliśmy na dofinansowanie:
programu „Edukacji kulturalnej w Puszczy Białowieskiej” – 11 087,04 zł
programu „Sezon teatralny w Puszczy Białowieskiej” – 9 120,80 zł
programu „Białowieża słucha Lutosławskiego” – 6 336,29 zł.

Pieniądze wpłacane na cele statutowe przez Mecenasów i Darczyńców przeznaczyliśmy na:
14 186,84 zł – koszty administracyjne (usługi księgowo-kadrowe, bankowe, pocztowe, opłaty urzędowe, internet i telefony),
11 791,21 zł – koszty utrzymania i eksploatacji Uniwersytetu w Teremiskach,
2 259,77 zł – koszty podróży i transportu,
9 140,66 – wynagrodzenia animatora, redaktora, tłumacza, prowadzących warsztaty,
4 198,91 zł – koszty programowe (internet w Teremiskach, zakup książek, druk plakatów teatralnych, materiały potrzebne na zajęcia warsztatowe).

Zobacz:

Rozliczenie wpływów i wydatków 2013

Szczegółowy spis wydatków 2013

 
Sprawozdanie za 2012
 
 
Sprawozdanie 2011

Bilans 2011

Wpływy z odpisu 1 % za rok 2010

 
 
Sprawozdanie za 2010:

Sprawozdanie merytoryczne 2010

Sprawozdanie za 2009:

Sprawozdanie merytoryczne 2009

 Bilans 2009

Rachunek zysków i strat 2009

Rozliczenie informacja dodatkowa 2009

b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 47 gości