Wielkie Księstwo Litewskie

 
Program Wielkie Księstwo Litewskie – nasze wspólne dziedzictwo to pierwsza wspólna inicjatywa, którą powołali wspólnie podlascy Białorusini i Litwini w 2009 roku, a której większość spotkań odbywało się w siedzibie polskiego Uniwersytetu działającego na pograniczu kultur i religii.
W programie biorą udział dzieci z zespołu Puniukai, pracującego przy Domu Kultury Litewskiej w Puńsku pod kierunkiem Asty Pieczulis oraz młodzież ze Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Uczących się Języka Białoruskiego AB-BA pod opieką Aliny Wawrzeniuk. W 2009 roku odbyła się seria spotkań, w czasie których dzieci uczestniczyły w zajęciach dotyczących wspólnej historii Białorusinów i itwinów, uczyły się nawzajem tańców, haftów i pieśni białoruskich i litewskich. Spotkania poza Teremiskami odbywały się też po jednym w Puńsku i Białymstoku. W miarę możliwości grupy spotykają się też w kolejnych latach. 
 
 
 
 

   

 

 

 

 

{nomultithumb}

Muzeum Teremiszczańskie

 {nomultithumb}

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

{nomultithumb}
Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży
{nomultithumb}

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości