Terenowy objazd Hajnowszczyzny

 

Image
Grupa w skansenie w Białowieży
O tradycji architektonicznej podlaskich chałup, cerkwi i zabudowie wsi opowiadał młodzieży Doroteusz Fionik podczas objazdu po wsiach powiatu hajnowskiego.

Terenowe zajęcia z animatorem kultury białoruskiej ze Studziwód odbyły się w ramach kolejnej sesji grupy Kronik Podlaskich, która w weekend 18 – 20 grudnia miała miejsce w Teremiskach. Podczas objazdu i w czasie dwudziestostopniowego mrozu młodzież obejrzała tradycyjne chałupy typu bielsko-hajnowskiego w skansenie w Białowieży, tradycyjnie zdobione domy we wsiach Stare Berezowo, Mochnate i Morze, cerkwie w Starym Korninie i Nowym Berezowie a także zwiedzili wystawę eksponowaną obecnie w Muzeum BPN w Białowieży Wędrówki po Polesiu, której twórcą był, oprowadzający młodzież, Doroteusz Fionik z Muzeum Małej Ojczyzny w Studziwodach.
Podczas sesji odbyło się również spotkanie z Danutą Kuroń poświęcone stanowi wojennemu, oparte na opowieści z własnego zaangażowania Danuty Kuroń w grudniowe strajki i podziemną działalność opozycyjną oraz na filmie Kalendarz wojenny.
Zaprosiliśmy również młodzież do wzięcia udziału w internetowym forum dyskusyjnym Między Nami Kulturami, które ruszy w styczniu. Wezmą w nim udział uczestnicy warsztatów prowadzonych w ramach międzykulturowych projektów naszego Uniwersytetu oraz grupy z ośrodków zajmujących się podobnego typu edukacją a także animatorzy i prowadzący te warsztaty. W narzędzie porozumiewania się i wymiany myśli, jakim jest forum wprowadzała młodzież Paulina Macianis,doświadczona administratorka for, studentka Szkoły Działania UP, która jest twórczynią i administratorem forum Między nami Kulturami.
Jak zawsze było też dużo śpiewania, tym razem w repertuarze dominowały kolędy białoruskie.
 
b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 11 gości