Spotkanie przebiegło trzyetapowo. Pierwszą część stanowił wykład teoretyczny, drugą projekcja, a trzecią dyskusja. Wykład dotyczył tego, co współcześnie możemy określić mianem karnawalizacji czyli zjawisk, które czerpią z karnawału w tym sensie, że chwilowo zawieszają obowiązujący porządek, natomiast nie wiążą się z nim ściśle – nie są wpisane w rok liturgiczny i nie są cykliczne.

Zaczęliśmy jednak od definicji samego karnawału, etymologii słowa oraz teorii dotyczących rodowodu karnawału. Potem zastanawialiśmy się nad fenomenem „świata na opak” – na czym polega, skąd pochodzi, w jaki sposób przejawia się w kulturze i przede wszystkim jak uwidacznia się w karnawale. Dyskutowaliśmy chwilę o znaczeniu karnawału dla Kościoła kiedyś i współcześnie. Krótko wspomnieliśmy o refleksji teoretycznej dotyczącej karnawału, zwłaszcza o koncepcji Michaiła Bachtina. Po takim wstępie przeszliśmy do zagadnienia przebierania się i elementów, które czerpie z karnawału oraz tych, które go z nim różnią. Zastanawialiśmy się nad psychologiczną i socjologiczną stroną przebieranki. Analizowaliśmy własne zachowania, ale także zjawiska społeczne, które wiążą się z przebieraniem oraz o takich współczesnych fenomenach przebierania jak drag.

Projekcję filmu „Lokator”, poprzedziło krótkie wprowadzenie dotyczące sylwetki Romana Polańskiego.

Polecana lektura: Dudzik Wojciech, Karnawały w kulturze, Warszawa 2005.b_250_0_16777215_00_images_2015_przekaz-1-fb-3.jpg
 
 

    b_250_0_16777215_00_images_2016_modul2.jpg

 

 

 

 

Muzeum Teremiszczańskie

 

stodola m 10 lat Teatru w Teremiskach - film

Między Wschodem a Zachodem
animacja o Białowieży

Gościmy

Odwiedza nas 14 gości